Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:
 • Υδρανεγκεφαλία σε Κύηση 3ου Τριμήνου: Παρουσίαση Περιστατικού: Δημοσίευση στο περιοδικό ULTRASOUND, Issue 4, 2011, page 157-160
 • Ακρανία: Παρουσίαση Περιστατικού: Δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Issue 4, October-December 2011 pages 224-226

Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις:
 • BORDERLINE OVARIAN CARCINOMA: A case report, (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: British Gynaecological Cancer Society-Annual Scientific Meeting, LONDON, UK, 5th – 6th Ιουλίου, 2012
 • POST DIAGNOSIS APPROACH OF ASCUS CASES ON A LARGE POPULATION SAMPLE FROM ATHENS. Αναρτημένη ανακοίνωση: British Gynaecological Cancer Society-Annual Scientific Meeting, LONDON, UK, 5th – 6th Ιουλίου, 2012
 • ΜΗ ΑΝΟΣΟΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΣ ΥΔΡΩΠΑΣ: παρουσίαση 2 περιστατικών. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΚΗΛΗ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ: παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας,17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΔΙΣΧΙΔΗΣ ΡΑΧΗ: παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΩΜΑ ΩΟΘΗΚΩΝ: παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΕΞΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ: (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΣΤΙΦΡΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ (PLACENTA INCRETA): παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΖΙΔΙΟ (STROMAL NODULE): παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ HELLP ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ: παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.
 • ΛΑΓΟΧΕΙΛΟ ΕΜΒΡΥΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΟΜΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: Παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Hellenic Society of Perinatal Medicine, 21-23 Οκτωβρίου 2011, Μέγαρο Αθηνών, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
 • Κύηση 3ου τριμήνου και μηνιγγίωμα: Παρουσίαση περιστατικού. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Hellenic Society of Perinatal Medicine, 21-23 Οκτωβρίου 2011, Μέγαρο Αθηνών, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
 • SECONDARY ABDOMINAL ECTOPIC PREGNANCY: A case report: (1st author). Αναρτημένη Ανακοίνωση: International Scientific Meeting, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, 28-30 September 2011, Megaron Athens International Conference Centre.
 • PLACENTAL SITE NODULE: A case report: (1st author). Αναρτημένη Ανακοίνωση: International Scientific Meeting, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Σεπτέμβριος 28-30, 2011, Megaron Athens International Conference Centre.
 • SECONDARY "EMPTY" SELLA TURCICA SYNDROME IN PREGNANT WOMEN: A case report: (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 17th Internatiοnal Meeting of the European Society of Gynecological Oncology, MILAN, 11-14 Σεπτεμβρίου, 2011. Milan Convention Center (MCC), ITALY.
 • PRESENTATION OF OVARIAN NON-HODGKIN LYMPHOMA. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 9th congress of the European Society of Gynecology, COPENHAGEN, DENMARK, 8-11 Σεπτεμβρίου, 2011. Tivoli Congress Center, Copenhagen.
 • HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION OF PREMENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL UTERINE BLEEDINGS OF WOMEN OF NORTHERN GREECE AREA. (1st author). Αναρτημένη ανακοίνωση: 8th Congress on Women’s Health and Disease, Νήσος Κως, 1-3 Σεπτεμβρίου, 2011, Kos International Convention Center, Ελλάδα.
 • CERVICAL CANCER SCREENING IN AGRICULTURAL POPULATION OF NORTHERN GREECE. (1st author).Αναρτημένη ανακοίνωση: 8th Congress on Women’s Health and Disease, Νήσος Κως, 1-3 Σεπτεμβρίου, 2011, Kos International Convention Center,Ελλάδα.
 • ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΞΑΛΛΑΓΕΣ. (1st author). Ελεύθερη Ανακοίνωση: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης, Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1-2 Απριλίου, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα.
 • ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΤΕΙΡΟΠΟΙΗΣΗ. Ελεύθερη Ανακοίνωση: 6οΠανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, «Πολυπολιτισμικότητα, Διαθρησκευτικότητα & Αναπαραγωγική Υγεία», 26-28 Φεβρουαρίου 2010, Αλεξανδρούπολη.
 • ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ (IUD). Αναφορά περιστατικών. Ελεύθερη Ανακοίνωση: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, «Πολυπολιτισμικότητα, Διαθρησκευτικότητα & Αναπαραγωγική Υγεία», 26-28 Φεβρουαρίου 2010, Αλεξανδρούπολη.
 • ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΤΕΚΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 16-25 ΕΤΩΝ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (IUD). Ελεύθερη Ανακοίνωση: 6οΠανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραμματισμού, «Πολυπολιτισμικότητα, Διαθρησκευτικότητα & Αναπαραγωγική Υγεία», 26-28 Φεβρουαρίου 2010, Αλεξανδρούπολη.
 • ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΤΙΑΣ 2007-2008. Αναρτημένη Ανακοίνωση: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.
 • ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΩΟΘΗΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΩΧΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΗΣΗ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ- case report. Αναρτημένη Ανακοίνωση: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.
 • ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΤΡΙΑΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΥΗΣΗΣ. Αναρτημένη Ανακοίνωση: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Διεύθυνση Ιατρείου:
Λένορμαν 71 και Ερέτριας 1,
Κολωνός, Αθήνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
215-5159277, 6977141142

email:
ilias.chasiotis@gmail.com
tanyazepe@hotmail.com

Επιστημονικός Συνεργάτης στα Νοσοκομεία:
Ρέα, Ιασώ και Αθηναϊκή Mediclinic